english

ESPAI LINEAR #1

anton roca
2004

Memòria explicativa del projecte per a la realització d'una obra escultòrica, conmemorativa d'en Lluís Companys, realitzada per l'escultor anton roca
i destinada a la plaça dedicada a la figura del que fou president de la Generalitat.
Alcover. Comarca de l'Alt Camp. Tarragona. Catalunya.

Títol: Espai Linear #1
Autor: anton roca
Propietat: Ajuntament d'Alcover

Projectistes:
Arquitecte Claudio Palma
Enginyer Daniele Zavagno
Enginyer Anna Ciavarella

Inici Construcció: maig 2008

Direcció d'obra:
Arquitecte Josep Canela

Construcció:
Construccions Arenas
Estructures metàl.liques Sertec
Electricitat J. Tombas
Canteras De Lucas
Acabats: Mental Permanent Factory

Acabament Construcció: octubre 2008
Inauguració: 10 octubre 2008

 Lluís Companys

 

Descripció de l'obra

La peça proposada està constituïda pel moviment originat amb el desenvolupar-se d'una línia en l'espai, tot dibuixant una estructura tridimensional i, al mateix temps, un espai interior.


La línia presenta una diferència entre els dos nivells, superior i inferior, de l'estructura: El nivell inferior està unit, mentre que en el nivell superior la línia s'obre i es projecta en el buit a fi i efecte de crear l'espai interior de l'obra.
Aquesta particularitat dóna a la peça, a primer cop d'ull, una sensació visual d'espai bidimensional que es modifica en relació amb el moviment dels visitants. És a dir que, l'obra dóna una sensació d'espai pla que es va obrint a mida que hom si apropa. És així que es pot descobrir la possibilitat d'entrar en el seu espai interior, definit per la projecció dels dos braços superiors de l'estructura.
A més, l'estructura dóna una sensació de moviment giratori sobre sí mateixa, que es correspon al desplaçament dels visitants en donar-li el tomb tot al voltant. (1)
L'estructura, de fet, presenta una visualització diferent -fins a un total de quatre-, segons l'angle des del qual se la miri:

El disseny de l'estructura contempla una relació entre les parts que cerca la seva harmonia en una proporció numèrica amb base 3. L'estructura resulta inclosa a l'interior d'un paral·lelepípede de forma rectangular, les mides del qual son: 9 m. x 6 m. x 6 m. d'alçada, i amb un pes total de prop de quaranta tones.

El material utilitzat per la seva realització és el ferro, en la forma de tub quadrat, la secció del qual és de 50 x 50 Cm.
Formalment, l'estructura es presenta amb dos acabats diferents que divideixen en diagonal la secció quadrada del tub metàl·lic: La part exterior es presenta rovellada pels agents atmosfèrics i tractada amb un producte impermeabilitzant que n'atura el grau de rovellament. La part interior està pintada amb un color vermell brillant, a fi i efecte d'exaltar-ne el contrast.
El projecte preveu també la urbanització de l'espai en el que ha de sorgir l'estructura, consistent amb una pavimentació realitzada amb pedra d'Alcover i una il·luminació per consentir-ne la visió nocturna, tot exaltant-ne l'estructura linear.
L'estructura, tal i com avui ha estat proposada, és una evolució dels estudis que he realitzat sobre les diferents possibilitats relatives al desplaçament d'una línia en l'espai, fets a mitjans dels anys vuitanta i directament al damunt d'unes velles làmines trobades als Encants, com es pot veure en l'exemple proposat:

Estudis per al desplaçament d'una línia en l'espai. Col·lecció de 54 dibuixos. 29,7 x 21,5 Cm. 1986


Així mateix aquest projecte fa referència també a un estudi sobre el moviment estàtic d'estructures fixes, "Walk over the sea with visual game" del 1991, publicat en el catàleg "Das Erd Projekt". (2)


Moviment estàtic d'estructures fixes, "Walk over the sea with visual game" del 1991 (detall)

 

Simbologia

Aquesta projecció en l'espai, de la que en resulta aquesta estructura dinàmica, és un homenatge en clau metafòric a la vida mateixa d'en Lluís Companys i, a la vegada, al nostre país.
La història, ens han ensenyat, sigui com una línia on es van col·locant els fets, les dades, que constitueixen allò que coneixem com a "sentit històric"... He volgut jugar amb aquest sentit històric, tot realitzant un altre tipus de línia que sortís de la dimensió plana, on només és possible moure's horitzontalment endavant i endarrere, per trobar la verticalitat, l'espai, la tridimensionalitat.
A partir, doncs, d'un origen que fixaríem, en el cas de Companys en el 1882 - data del seu naixement- i en el cas de Catalunya, el podríem fixar en l'any 878 - data del mite de les quatre barres que Guifré el Pilós, dibuixà amb la pròpia sang-, la línia es desenvoluparà tot corresponent, a cada canvi de la seva direcció i orientació, amb una sèrie de dates aparellades i significatives, ja sigui de la vida d'en Companys que de la història de Catalunya. (3)
Així doncs, el conjunt de les direccions que la línia descriurà, seran la memòria conjunta, del recorregut existencial del president i del nostre país, dibuixada directament en l'espai tridimensional.
El desafiament històric proposat per Companys troba ressò en el desafiament que l'estructura proposa a les normes de l'equilibri racional, d'una banda, i a les normes de la percepció visual, com he plantejat més amunt.
De fet, aquesta línia es presenta incomplerta, inacabada, donat que una de les seves quatre verticals no toca el terra, tot creant una sensació inestable: L'equilibri és un equilibri precari.
L'impuls creixent que acompanya l'estructura en el seu desafiament de l'espai s'equival al vigor i a l'energia que només els ideals poden donar. Els ideals han estat per Companys el veritable suport de la seva força d'esperit. Ideals que han quedat incomplerts, com incomplerta és l'estructura, tot referint-se a la seva tràgica fi i, al mateix temps, al fet que Catalunya encara no és un estat.
La força del que fou president es correspon en l'estructura a la cruïlla central, formada per l'encreuament dels dos braços superiors. Lloc en el que resideix la força que manté estable el braç incomplert, suspès en l'espai. Una força que equilibra allò que equilibrat no ho sembla: Transforma en possible allò que sembla impossible.
He cregut necessari incloure en aquesta obra, que defuig d'una representació figurativa a fi i efecte de reforçar el sentit que allò commemorat és i no representa, la frase pronunciada per Companys: "Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer", en el punt exacte en el que el braç en suspensió queda tallat. Frase que es pot llegir únicament alçant el cap, ja que es troba a dos metres i quaranta centímetres del terra.
Distància que ha estat calculada amb el Modulor de Le Corbousier i que permet la inclusió del cos del visitant com a part integrant de l'obra. En el mateix moment en el que hom es col·loca sota el braç suspès, per llegir-ne la frase, idealment completa l'estructura tot donant continuïtat a la història de Catalunya i al llegat de Companys.
Pel que fa al color, la superfície pintada de vermell es desenvolupa de manera d'ocupar-ne la part interior de la peça, és a dir, la mitat interna de la secció dels braços horitzontals i verticals de l'estructura. En el que és una clara referència a les quatre barres de la Senyera.
Aquesta disposició del color dignifica l'espai interior de la peça. Un espai predisposat a l'acolliment i, donada la natura linear de l'estructura, un espai totalment obert en vers l'exterior. Fet que col·loca el "dintre" i el "fora" en una mateixa dimensió.
Aquests dos aspectes de l'obra: Color i espai interior, amb les relatives consideracions aquí descrites, configuren el meu particular i doble homenatge a Catalunya i a Lluís Companys: Si parlem de l'ésser humà, la part exterior i rovellada de la peça serà la part exposada ales inclemències que comporta el fet mateix de viure i la part interior, de color vermell, serà aquella parcel.la íntima, aquell espai interior, que hom identifica amb allò més preciós d'un mateix. Parlant del nostre país, la part rovellada podria ser el sentiment hostil que envolta el fet català i la part interior, Catalunya.
El contrast cromàtic entre exterior i interior també contribueix a amplificar aquell efecte del moviment d'una estructura estàtica al que he fet referència més amunt. El moviment és un element important en l'organigrama del projecte. Es refereix al sentit canviant del pas del temps, en el que podem constatar com res és permanent, tot canvia inexorablement. En definitiva, res és immutable.

 

Darreres consideracions

La realització d'una obra, amb les característiques de la proposada "Espai linear # 1", col·loca Alcover directament dins l'art contemporani i, com ens indicava en Pere Anguera durant l'acte de presentació del dia 11 d'octubre de 2007, és un dels primers monuments que es realitzen a Catalunya per commemorar el president Companys.
Al mateix temps, aquesta obra amplia el patrimoni artístic i cultural de la vila, tot enriquint el panorama ampli de serveis i equipaments que el govern municipal dels darrers anys ha sabut donar al poble.
La meva intenció no és la de crear una obra que persegueixi només una finalitat estètica. El meu desig fora que aquesta proposta d'escultura entri a formar part de la vida dels alcoverencs. I això degut a dos motius: El primer, per l'alt caràcter simbòlic que l'obra ens proposa, directament lligat a l'experiència comuna de ser catalans.
El segon, pel fet que aquesta obra proposa un espai obert, que caldrà descobrir i sobretot utilitzar. Si, fer-la servir! Servir-se'n, a nivell públic i individual: Pot esdevenir un escenari des del qual sigui possible fer propostes culturals en vers la plaça que l'acollirà. Podria convertir-se en un rellotge de sol, donat que estarà orientada amb els punts cardinals, o, per què no?, utilitzar-la com a banc per seure i conversar... sota l'estructura il·luminada
Donat que es tracta d'un treball que ha d'ubicar-se en un espai públic, s'han pres totes aquelles mesures necessàries pel que fa a la seguretat. Juntament amb l'equip de col·laboradors s'ha fet un profund estudi tècnic. De fet, ha estat realitzat un model informàtic de l'estructura en tres dimensions sobre el que s'han aplicat sol·licitacions que simulen situacions critiques, com ara terratrèmols, la força del vent, etc. Per verificar-ne la resistència.
Acabo, donant mèrit a les persones que juntament amb mi han col·laborat a la realització d'aquest projecte: L'arquitecte Claudio Palma i els enginyers Daniele Zavagno i Anna Ciavarella.

anton roca, 2004-2007

Notes
(1) Vegeu el vídeo "Espai Linear # 1"
(2) Vegeu "Das Erd Projekt", editat per Danilo Montanari/Imaginaria, Ravenna, Italia, 1998, a pàgina núm.43: Walk over the sea with visual game.
(3) Llistat de les dates del doble homenatge Companys-Catalunya presents en l'estructura:

Lluís Companys
1882 . Naixement
1917 . Fundació del Partit Republicà Català
1920 . Empresonat per activitat política
1930 . Empresonat novament i deportat a Maó
1931 . República Espanyola a Catalunya
1934 . President de la Generalitat de Catalunya
1936 . Esclat de la guerra civil
1939 . Exili a França
1940 . Afusellament al castell de Montjuïc

Catalunya
878 . Mite de les quatre barres (Guifré el Pilós)
1162 . Alfons I de Catalunya i Aragó
1412 . Compromís de Casp
1714 . Setge de Barcelona
1898 . Bases de Manresa
1914 . Mancomunitat de Catalunya
1931 . Proclamació de la República Catalana
1934 . Companys escollit president de la Generalitat
1936 . Alçament il·legal i esclat de la guerra civil
indietro